Dua Bentuk Ingatan: Presentis dan Tradisionalis

Sehubungan dengan itu, persoalannya kini: Apakah ada jalan tengah antara presentis dan tradisionalis? Apakah rupa “the middle range theory of memory” sekiranya ada? Dan, bagaimanakah jalur tengah ini dapat dikaitkan dengan trauma yang memangpun telah menjadi kembar kajian kepada ingatan?

Advertisement