Langkah Sheraton: Perspektif Khalid Jaafar

Wawancara ini merupakan sebahagian daripada projek penyelidikan berkenaan dengan politik performatif dengan mengambil peristiwa Langkah Sheraton sebagai kajian kes. Khalid Jaafar, dari Institut Kajian Dasar (IKD), membaca peristiwa ini menerusi perspektif hubungan antara kebetulan (individu) dengan strategi (struktur).

Advertisement