Halbwachs: Mengapa Ingatan Ramai?

Dalam terma Halbwachs, cadres sociaux (kerangka kemasyarakatan), manusia adalah tidak terlepas dari melakukan interaksi dan komunikasi dengan lingkungannya. Dan, dengan ini juga, manusia memperoleh makna kehidupannya merujuk kepada pertimbangan yang dilakukannya sewaktu interaksi dan komunikasi tersebut.

Advertisement