Ingatan Global

Pendek kata, sesuatu peristiwa besar dunia sangat berpotensi untuk diingati di tahap global. Lagi-lagi, kalau peristiwa tersebut bersifat traumatik. Ini kerana, peristiwa yang penuh traumatik mampu mengusik rasa kemanusiaan sejagat yang mana ini mengundang rasa kebersamaan yang merentasi sempadan kaum, negara dan wilayah.

Advertisement