Langkah Sheraton: Perspektif Khalid Samad

Wawancara bersama Khalid Abdul Samad ini merupakan sebahagian daripada pengumpulan data dalam projek penyelidikan mengenai Langkah Sheraton. Dalam wawancara menerusi emel ini, Khalid berkongsi pandangannya mengenai mise en scene Langkah Sheraton: latar awal dan latar akhir kepada peristiwa ini.

Advertisement