Sila baca dan fahami makalah ini terlebih dahulu sebelum menjawab Kuiz 6 ini.

Moeller, Hans-Georg. 2012. “Democracy as a Utopia: A Deconstruction of Politics,” dalam “The Radical Luhmann.” New York: Columbia University Press.

Soalan: Berdasarkan makalah di atas, apakah masalah sekiranya sistem politik dianggap sebagai pusat kepada keseluruhan masyarakat? Berikan sekurang-kurangnya satu hujah dan penjelasannya.

Tarikh hantar pada/sebelum: 12 Mei 2021.


Senarai pelajar yang telahpun menghantar Kuiz 6 – Sistem Sosial Malaysia pada/sebelum 12 Mei 2021.

BilanganNombor Pelajar
1A180311
2A179759
3A180216
4A179885
5A180636
6A180446
7A180093
8A182780
9A182775
10A180265
11A179606
12A179333
13A179765
14A182487
15A179727
16A182676
17A179687
18A810100
19A179907
20A179440
21A179520
22A179623
23A180365
24A180369
25A180226
26A182319
27A179389
28A179354
29A181531
30A179582
31A180504
32A183782
33A180694
34A180444
35A183771
36A179699
37A180417
38A180491
39A179984
40A179344
41A180115
42A180465
43A184266
44A179726

A179520

A179716

Advertisement