Soalan: Kutipan di bawah merupakan sebahagian daripada kesimpulan makalah “How material objects become urban things?” (Laura Lieto 2017). Menurut anda, dan berdasarkan keseluruhan makalah tersebut, apakah yang dimaksudkan mengenai peranan objek (=material) dalam membantu ke arah pembangunan urban secara kritis?

Cities are populated with objects of many kinds, and, ultimately, any object can contribute to critical urban thinking provided that it is an integral part of networks where action and responsibility are distributed among different agencies, not only human.”

Tarikh hantar pada/sebelum: 28 November 2021.


Senarai nama pelajar yang menyerahkan jawapan sebelum/pada 28 November 2021.

BilanganNombor Pelajar
1A176140
2A176547
3A175845
4A176472
5A175715
6A177586
7A175832
8A175461
9A173433
10A175840
11A176471
12A177563
13A176578
14A176247
15A176234
16A175418
17A176701
18A175234
19A175641
20A176326
21A177032
22A176672
23A177610
24A177689
25A176705
26A177693
27A177430
28A176359
29A176441
30a176463
31A176171
32A176179
33A176520
34A177601
35A176675
36A176434
37A175680
38A176829
39A177684
40A176580
41A175679
42A176050
43A174270
44A176698
45A176806
46A175968
47A175978
48A176721
49A175905
50A176125
51A175800
52A175332
53A175938
54A177565
55A173490
Advertisement