Soalan: Berdasarkan pilihan di bawah, sila senarai semua sistem sosial yang berjaya dikenalpasti bersama dengan kod masing-masing

Sistem sosial / Bukan-sistem sosialKod
Contoh: Politik (Politics) –Kerajaan / Pembangkang
Contoh: Masyarakat Warga (Civil Society) –Bukan sistem sosial
Ekonomi (economic) – 
Sains (Science) – 
Seni (Art) – 
People (Rakyat) – 
Agama (religion) – 
Perundangan (Legal) – 
Sukan (Sport) – 
Internet (Internet) – 
Kesehatan (Health) – 
Pendidikan (Education) – 
Komputer (Computer) – 
Media Massa (Mass Media) – 
Syarikat (Company) – 

Antara bahan bantu:

Tarikh hantar pada/sebelum: 11 Mei 2022.


Advertisement