Soalan: Apakah yang dimaksudkan dengan kutipan di bawah? Dan, bagaimana kutipan tersebut dapat memerihalkan masyarakat bandar?

“Society is imitation and imitation is a kind of somnambulism” (Tarde 1962: 87).

Tarde, G. 1962. The Laws of Imitation, trans. from the 2nd French edn by E.C. Parsons. Gloucester, MA: Peter Smith.

Tarikh hantar pada/sebelum: 21 November 2021.


Senarai nama pelajar yang menyerahkan jawapan sebelum/pada 21 November 2021.

NomborNombor Pelajar
1A176547
2A177689
3A176705
4A175641
5A176179
6A175840
7A176520
8A176171
9A175905
10A175715
11A176140
12A177586
13A177430
14A176672
15A176701
16A175680
17A177563
18A176530
19A176578
20A176125
21A176472
22A176326
23A173433
24A175832
25A175845
26A176721
27A176434
28A175758
29A176580
30A175461
31A176675
32A177601
33A175234
34a176463
35A175968
36A176806
37A176247
38A176471
39A174270
40A177610
41A176359
42A177693
43A175800
44A175418
45A175332
46A176234
47A175581
48A177684
49A176441
50A173490
51A176698
52A175978
53A176050
54A175679
55A176829
56A176750
57A177565
58A177032
Advertisement