Soalan: Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat moden (modern society) oleh Niklas Luhmann?

Tarikh hantar pada/sebelum: 21 April 2021.


Senarai pelajar yang telahpun menghantar Kuiz 4 – Sistem Sosial Malaysia pada/sebelum 21 April 2021.

BilanganNombor Pelajar
1A179440
2A179606
3A180226
4A182676
5A180311
6A179885
7A180636
8A179354
9A180100
10A180216
11A179907
12A182487
13A179333
14A179699
15A179759
16A183771
17A180093
18A179623
19A180265
20A179389
21A180365
22A179765
23A179716
24A180417
25A180392
26A182775
27A180491
28A179726
29A179687
30A180504
31A180115
32A180444
33A179727
34A180465
35A184266
36A179582
37A180694
38A179520
39A182319
40A183782
41A179344
42A179984
43a180369
44A181531
45A179772
46A182780
47A179720
Advertisement