Soalan: Selangor, sebagai salah sebuah negeri di Malaysia yang paling deras proses urbanisasinya, telahpun mengalami pertambahan jumlah penduduk pangsapuri yang mendadak sejak beberapa dekad terakhir. Salah satu simpton hasil daripada kepadatan penduduk yang berkepadatan tinggi ini ialah pengurusan masalah kucing liar di setiap kawasan pangsapuri. Umumnya, kehadiran kucing liar boleh dianggap negatif kerana mereka merupakan entiti bukan-manusia (nonhuman), tidak bernilai, pengotor, bising serta menyusahkan penduduk. Menurut anda, (i) apakah punca yang menyebabkan masalah kucing liar di kawasan yang berkepadatan tinggi seperti di pangsapuri? Kemudian, dengan membayangkan anda sebagai salah seorang penduduk pangsapuri, (ii) bagaimanakah anda mengatasi masalah ini dengan menggunakan huraian in-place and out-of-place? Dan, (iii) bagaimanakah strategi anda untuk menyakinkan penduduk-penduduk lain bahawa cadangan anda ini humanis, praktikal, efektif dan boleh bertahan lama (sustainable) walaupun anda tidak lagi tinggal di pangsapuri tersebut?

Tarikh hantar pada/sebelum: 14 November 2021.


Senarai nama pelajar yang menyerahkan jawapan sebelum/pada 14 November 2021.

BilanganNombor Pelajar
1A177586
2A175832
3A176125
4A175715
5A175845
6A176705
7A175840
8A176520
9A176140
10A176806
11A176701
12A176721
13A176578
14A175461
15A175641
16A176326
17A176247
18A173433
19A176580
20A176472
21A176547
22A173490
23A176434
24A177610
25A177563
26A175758
27A175905
28A176750
29A177430
30A175905
31A175680
32A177689
33A176672
34A177032
35A174270
36A176179
37A176471
38A175332
39A175418
40A176530
41A175800
42A176441
43A176234
44A177601
45A177693
46A176171
47A175581
48A176463
49A175797
50A175679
51A176829
52A176359
53A175234
54A175978
55A176675
56A177684
57A176050
58A176698
59A176968
Advertisement