Soalan: Mengapakah pengamatan tertib-kedua (second-order observation) dianggap sama dengan pengamatan tertib-ketiga (third-order observation) dan seterusnya?

Tarikh hantar pada/sebelum: 14 April 2021.


Senarai pelajar yang telahpun menghantar Kuiz 2 – Sistem Sosial Malaysia pada/sebelum 14 April 2021.

BilanganNombor Pelajar
1A179606
2A182676
3A180636
4A180311
5A179885
6A180226
7A183771
8A180100
9A179623
10A179354
11A179699
12A179907
13A179582
14A179727
15A179687
16A180365
17A180392
18A79333
19A180504
20A179389
21A179765
22A180417
23A180217
24A179759
25A180444
26A179440
27A180265
28A181531
29A180465
30a180369
31A179720
32A183782
33A180093
34A182775
35A182487
36A180491
37A179520
38A180694
39A184266
40A182319
41A179582
42A179772
43A179984
44A180115
45A179726
46A179344
47A182780
Advertisement