Beberapa ahli sosiologi urban berpendapat bahawa grafiti dan papan selaju merupakan suatu perkembangan yang wujud selari dengan pembangunan bandar. Selain itu terdapat juga kumpulan busking yang menguasai lokasi-lokasi tertentu yang menjadi tumpuan ramai. Kumpulan grafiti, papan selaju dan busker ini lazimnya terdiri daripada golongan muda yang berusaha menuntut semula ruang (reclaiming the space) tertentu bagi kegiatan mereka tersebut. Bolehkah anda memikirkan ada juga kumpulan-kumpulan lain yang turut menuntut ruang mereka sendiri di dalam bandar? Sejauh manakah tuntutan kumpulan yang dinyatakan oleh anda tersebut wajar atau tidak wajar? (Markah penuh: 4%)

Tarikh hantar pada/sebelum: 22 November 2020 (Ahad).

SENARAI PELAJAR YANG TELAHPUN MELAKUKAN PENGHANTARAN KUIZ 2 SEBELUM/PADA 22 NOVEMBER 2020

BilanganNo Pelajar
1A171900
2A170900
3A169562
4A170970
5A170927
6A169994
7A170915
8A169632
9A170377
10A169750
11A170490
12A170119
13A170478
14A171931
15A171758
16A170017
17A170924
18A169705
19A170030
20A170945
21A170883
22A170709
23A170562
24A171012
25A168719
26A169986
27A170942
28A171952
29A170078
30A170140
31A170289
32A169994
33A170532
34A170496
35A171172
36A170903
37A169611
38A171030
39A170893
40A170728
41A170227
42A170890
43A170350
44A170506
45A169183
46A170754
47A171055
48A170851
49A170975
50a170767
51A170978
52A167703
53A170639
54A170479
55A170608
56A170378
57A169756
58A170103
59A170672
60A171949
61A170829
62A 171013
Advertisement