Soalan: Masyarakat merupakan komunikasi yang melibatkan sistem sosial. Terdapat beberapa sistem sosial yang telahpun dikenalpasti, antaranya (i) sistem politik, (ii) sistem perundangan dan (iii) sistem ekonomi. Sila nyatakan salah satu aspek yang merupakan gandingan struktur (structural coupling) antara ketiga-tiga sistem tersebut.

Contoh aspek = [pengubalan undang-undang syariah di Parlimen = merupakan gandingan struktur antara sistem politik (parlimen), sistem agama (syariah) dan sistem perundangan (undang-undang)]

Tarikh hantar pada/sebelum: 7 April 2021.


Senarai pelajar yang telahpun menghantar Kuiz 2 – Sistem Sosial Malaysia pada/sebelum 7 April 2021.

No Pelajar
A180311
A179885
A179389
A180636
A179333
A179606
A180100
A179354
A180226
A180365
A180504
A179765
A179759
A179716
A180216
A183771
A179687
A179727
A182676
A182487
A179699
A180093
A180417
A182775
A179623
A180265
A180115
A183791
A182780
A182319
A179726
A180392
A179907
A179520
A183782
A180369
A179582
A179440
A180465
A181531
A180491
A180444
A179720
A184266
A179772
A179344
A179984
A180694
A180446
Advertisement