Soalan: Mengapakah kajian mengenai ingatan bandar (urban memory) semakin penting dalam dunia yang semakin bersifat global dan sejagat? Berikah satu hujah dan jelaskan hujah tersebut.

Tarikh hantar pada/sebelum: 31 Oktober 2021.


Senarai nama pelajar yang menyerahkan jawapan sebelum/pada 31 Oktober 2021.

Nombor Pelajar
1A173433
2A175832
3A175758
4A177563
5A177565
6A175715
7A176547
8A176125
9A176140
10A176578
11A175641
12A175845
13A176750
14A176326
15A175418
16A173490
17A176234
18A176675
19A177430
20A176179
21A176441
22A176247
23A177689
24A175905
25A175461
26A176471
27A175680
28A176721
29A176701
30A177586
31A175938
32A175800
33A176698
34A174270
35A176705
36A175840
37A176463
38A176434
39a176520
40A176806
41A176171
42A175332
43A175978
44A175581
45A177610
46A175797
47A176672
48A176530
49A176050
50A176580
51A177601
52A175968
53A175234
54A176472
55A176359
56A175679
57A177693
58A176829
59A177684
60A177032
61A177684
62A175873
63A177144

Advertisement