Soalan: Mengapakah ada keperluan untuk suatu kelompok bandar (urban community) mempunyai satu kawasan ingatan yang tertentu (particular)? Nyatakan hujah anda berdasarkan penjelasan Ann Rigney di bawah:

Tarikh hantar pada/sebelum: 7 November 2021.

Senarai nama pelajar yang menyerahkan jawapan sebelum/pada 7 November 2021.

BilanganNombor Pelajar
1A175715
2A176179
3A175832
4A175845
5A175758
6A176580
7A176578
8A177586
9A175418
10A176471
11A173433
12A176705
13A176441
14A177689
15A175461
16A176140
17A175641
18A177430
19A176701
20A176672
21A175680
22A176125
23A175938
24A173490
25A175332
26A176721
27A176326
28A177610
29A176247
30A175800
31A175234
32A177563
33A176472
34A174270
35A176530
36A175840
37A176750
38a176463
39A176234
40A177601
41A176675
42A176171
43A175873
44A175679
45A175905
46A177565
47A177693
48A176520
49A175797
50A176829
51A177032
52A177684
53A176359
54A176698
55A175968
56A175978
57A176050
58A176806
59A176434

Advertisement