Berdasarkan perkaitan gambarajah di atas, apakah antara fenomena sosial yang mungkin bertepatan dengan kombinasi keadaan di atas? Apakah satu hujah yang menyebabkan anda memilih fenomena tersebut? (Markah penuh: 4%)

Tarikh hantar pada/sebelum: 15 November 2020 (Ahad).
SENARAI PELAJAR YANG TELAHPUN MELAKUKAN PENGHANTARAN SEBELUM/PADA 15 NOVEMBER 2020

BilanganNombor Pelajar
1A170900
2a170496
3A171055
4A169750
5A170767
6A171030
7A170227
8A170119
9A170915
10A170478
11A170970
12A170490
13A171758
14A171952
15A170890
16A170078
17A171931
18A170924
19A171172
20A170945
21A169611
22A170942
23A170883
24A170289
25A169994
26A170017
27A170562
28A170709
29A170851
30A170377
31A170903
32A170829
33A169632
34A169705
35A170030
36A169986
37A169183
38A170975
39A168719
40A170754
41A169562
42A170350
43A170927
44A170479
45A170728
46A170506
47A169756
48A170978
49A 171013
50A170140
51A170672
52A167703
53A170893
54A171949
55A170639
56A170378
57a170608
58A170103
59A171900
60A171012
61A170532

Advertisement