Soalan: Apakah maksud “masyarakat” menurut Niklas Luhmann?

Tarikh hantar pada/sebelum: 1 April 2021.


Senarai pelajar yang telahpun menghantar Kuiz 1 – Sistem Sosial Malaysia pada/sebelum 1 April 2021.

No Pelajar
A180100
A180093
A183771
A180504
A180311
A179333
A180216
A179885
A180636
A180417
A179716
A179354
A180226
A179389
A179606
A179759
A182910
A179623
A182676
A179440
A182775
A179907
A180365
A179727
A180491
A179720
A179520
A181531
A180444
A180115
A179344
A179687
A184266
A180392
A179726
A179765
A180465
A179582
A183782
A180265
A179984
A182319
A180694
A182487
A179699
A183791
A180369
A180446
A182780
Advertisement