Pihak IKMAS akan menjalankan satu penyelidikan berkenaan dengan FELDA di seluruh Malaysia. Sehubungan dengan itu, kami membuka permohonan untuk mereka yang berminat menjadi sebahagian daripada projek yang akan berjalan bermula Januari 2021 sehingga Disember 2021. Syarat menjadi enumerator ialah mereka yang terdiri daripada generasi peneroka FELDA. Setiap pemohon yang berjaya akan dihubungi selewat-lewatnya 1 Mac 2021. Mereka yang tidak dihubungi sehingga tarikh tersebut adalah dianggap sebagai tidak terpilih.

BORANG PERMOHONAN SEBAGAI ENUMERATOR PROJEK IKMAS-FELDA

Advertisement