Fasisme: Fikiran dan Tindakan

Namun begitu, sejarah sudah memberi maklum kepada kita, betapa mengamalkan perbezaan tidaklah semudah berbanding dengan menabur kata untuk menerima perbezaan. Kerana itu, fasisme hakikatnya tidak mengenal kumpulan; mereka yang menuduh kumpulan lain fasis sebenarnya boleh diam-diam adalah kawanan fasis.

Advertisement

Hakikatnya Semua Manusia Tidak Setara

Moochie dan Ikey benar. Tanpa keluarga, kebebasan adalah penjara. Lantas, keluarga adalah harapan terakhir untuk setiap penderitaan (suffering). Tidak mempunyai keluarga adalah suatu malang terbesar bagi manusia: Bererti setiap penderitaan tidak boleh ditebus (redemption). Jika ada yang dinamakan takdir yang tidak boleh dilawan, maka tidak mempunyai keluarga adalah perkaranya. Setidaknya, Ikey, Moochie dan seluruh kaum keluarganya dalam buku “My Brother Moochie” tersebut mengajar kita suatu perkara yang berharga yang patut disyukuri: keluarga tiada galang gantinya.

Upacara untuk Peringatan

Meskipun begitu, ritual bukanlah semata-mata mengenai suatu fahaman. Bukan sekadar ideologi. Ritual, lebih dari itu, kalau menurut Alexander lagi, adalah cerminan kuasa yang terdapat pada objek simboliknya. Di sini, objek simboliknya merangka corak berfikir dan berperasaan mengenai masa lalu yang dimiliki bersama (shared past).

Eyerman: Peranan Ingatan dalam Masa Kini

Begitu juga, dalam representasi ini, peranan naratif yang sentiasa disesuaikan dengan konteks-konteks semasa bagi menakrif dan memahami sesuatu keadaan terkini. Malah, naratif juga telah dianggapnya sebagai suatu cara yang berkesan untuk menempuhi peristiwa berat masa lalu sama ada menerusi naratif progresif mahupun naratif penebusan.

Ingatan Global

Pendek kata, sesuatu peristiwa besar dunia sangat berpotensi untuk diingati di tahap global. Lagi-lagi, kalau peristiwa tersebut bersifat traumatik. Ini kerana, peristiwa yang penuh traumatik mampu mengusik rasa kemanusiaan sejagat yang mana ini mengundang rasa kebersamaan yang merentasi sempadan kaum, negara dan wilayah.